วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนเทคโนโลยีได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
1. การสมัคร mail
2. การสร้าง blogger.com
3. การรับ-ส่ง mail
4. เทคนิคและวิธีการตกแต่งบล็อก
5. นำความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตจริง

zwani.com myspace graphic comments
Myspace I Love You Graphics


ลักษณะของครู
๑. ครูมาสาย คติประจำใจ คือ
สอนน้อยหน่อย สายมากหน่อย อร่อยกำลังเหมาะ
๒. ครูค้าขาย คติประจำใจ คือ
ครูที่มีความเพียร ต้องทำโรงเรียนให้เป็นตลาด ครูที่มีความสามารถ ต้องทำตลาดให้เป็นโรงเรียน
๓. ครูคุณนาย คติประจำใจ คือ
อยู่อย่างคุณนาย สบายทุกอย่าง หนทางสะดวก พรรคมากมี
๔. ครูสุราบาล คติประจำใจ
ศุกร์เมา เสาร์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์เกียจคร้าน อังคารหยุด พุธลา พฤหัสมาก้มหน้าไม่สู้คน
๕. ครูเกียจคร้าน คติประจำใจ
สอนมั่ง ไม่สอนมั่ง สตางค์เท่าเดิม
๖. ครูหัวโบราณ คติประจำใจ
คิดเป็นก็คิดไป แก้ปัญหาเป็นก็แก้ปัญหาไป แต่ฉันจะสอนอย่างไร ใครอย่ามายุ่งกับฉัน
๗. ครูปากม้า คติประจำใจ
นินทาวันละมาก ๆ ปากผ่องใส
๘. ครูหน้าใหญ่ คติประจำใจ
ใหญ่ที่โรงเรียน ไปเป็นเสมียนที่อำเภอ เห่อเจ้านายได้สองขั้น
๙.ครูไร้อาย
ทำงานไม่เกี่ยงงอน สอนเต็มหลักสูตรอย่างเคร่งครัด

zwani.com myspace graphic comments
Thanks for the Add Graphic Comments

ไม่มีความคิดเห็น: